GDPR

Politica GEPEX privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC GEPEX SRL respecta prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) denumit in continuare „Regulamentul GDPR”.

 1. DEFINITII

Conform Regulamentului (UE) 2016/679:

 • Operator=  Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor in sensul Regulamentului este GEPEX S.R.L., cu sediul in Bacau, str. Bradului nr. 51, inmatriculata la Registrul Comertului Bacau cu Nr. J04/208/1993, cod fiscal RO 3413664 denumit in continuare „Operatorul” sau „Gepex”.
 • ersoana vizata in sensul Regulamentului GDPRinseamna orice informatii referitoare la o  persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Orice utilizator al prezentului site, orice persoana care solicita un serviciu, un produs etc, poate fi persoana vizata.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie, in orice alt mod, alinierea sau combinarea, redirectionarea, stergerea sau distrugerea.

 • Categorii de date prelucrate= Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de catre noi doar in situatia in care introduceti aceste date intr-o rubrica de pe site sau ni le transmiteti prin e-mail.

Nota*  Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal ( nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresa de e-mail, etc, in situatia in care dumneavoastra ni le transmiteti prin e-mail sau prin completarea rubricilor din formularul de comanda.

 1. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR

SC GEPEX SRL va prelucra datele cu caracter personal strict in cadrul relatiei comerciale cu persoana vizata.

Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in urmatoarele scopuri

2.1. Date pentru plasarea unei comenzi:

  Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor dumneavoastra. Ulterior finalizarii derularii contractului sau solicitarii dumneavoastra, datele dumneavoastra sunt salvate in baza noastra de date,  tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale.

2.2 Datele pentru serviciul newsletter:

In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de GEPEX SRL doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct prin care va tinem la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare. Utilizarea datelor inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea sectiunii „Abonari”, bifarea optiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa newsletter@dedeman.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati urmatoarele drepturi :

 1. dreptul de a solicita accesul la date, rectificarea, restrictionarea prelucrarii si stergerea datelor cu caracter personal.
 2. dreptul la portabilitatea datelor
 3. dreptul la stergerea datelo (de a fi uitat)
 4. dreptul de a se opune prelucrarii datelor
 5. dreptul de a retrage consimtamantul
 6. dreptul de a se opune luarii unei decizii in mod automat
 7. dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: protectia.datelor@gepex.ro, sau la adresa postala: Bacau, str. Bradului, nr.51, cod postal 600245, in atentia responsabilului cu protectia datelor.

Veti primi un  raspuns  referitor la actiunile intreprinse de operator , in  termen de 30 de zile de la solicitare.

 1. transmiterea DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Datele cu caracter personal pot fi transmise tertilor cu care GEPEX  are in derulare contracte comerciale in care persoana vizata este parte implicata (de ex. institutiilor de finantare, banci, etc.) si autoritatilor (in cazuri speciale, atunci cand se impune acest lucru prin lege)

Pentru mai multe detalii puteti consulta Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)  accesibil la http://dataprotection.ro